Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Historie sboru

STRUČNÁ HISTORIE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KŘENOVICE

 

První valná hromada křenovického Sboru dobrovolných hasičů se konala 18. září 1895. V době ustanovení měl sbor 31 aktivních členů.

Prvním starostou hasičů se stal Jakub Tlapa, hostinský z č. p. 72, jednatelem Josef Pytelka, sedlák z č.p 26, účetním Jan Sláma, sedlák z č.p. 3, členové výboru byli: Josef Bouška č. p. 17, Jan Makovička č. p. 46, František Pitelka č.p. 32, Jan Tomek č.p. 28, Jan Bartůněk č.p. 6 a Antonín Bárta č.p. 47.

Urozený pan Emil, baron a rytíř Nádherný de Ponti z Borotína, sídlem ve Veselíčku, se stal protektorem sboru. Při příležitosti svých narozenin přispěl 50 zlatými na koupi první ruční stříkačky, která byla pořízena od firmy R. A. Smekal z Prahy a stála 845 zlatých. Tato první stříkačka byla slavnostně vysvěcena dne 20. června 1897 v chrámu Páně ve Veselíčku. Jak praví hasičská kronika kmotrou stříkačky byla…“její Milost Ctěná Paní Baronka Nádherná z Borotína, kterážto také udělila Sboru dobrovolných hasičů v Křenovicích prápor na věčnou památku…“. Prapor i stříkačka se dochovaly dodnes a tato původní stříkačka je plně funkční. Druhou kmotrou stříkačky byla paní Marie Boušková č. p. 17, manželka velitele hasičů.

Starostové a velitelé SDH Křenovice

 

Starostové od roku 1895

Jakub Tlapa 1895 – 1925

Rudolf Tlapa st. 1925 – 1931

Rudolf Tlapa ml. 1931 – 1972

Josef Hrůza st. 1972 – 1976

Jaroslav Hořejší st. 1976 – 1999

Zdeněk Sláma 1999 – 2000

Milan Sláma 2000 – 2005

Josef Hrůza ml. 2005 - současnost

 

Velitelé od roku 1895

Josef Bouška 1895 – 1908

Jan Hubal 1908 – 1926

Josef Jech 1926 – 1946

Rudolf Benda 1946 – 1949

Jan Bartůněk 1949 – 1953

Jaroslav Špejla st. 1953 – 1972

Jaroslav Průža st. 1972 – 1996

Zdeněk Kozák 1996 – 2000

Jaroslav Pitelka 2000 – 2005

Luboš Hořejší 2005 – 2008

Roman Moravec 2008 -  leden 2014

Ludvík Prokop leden 2014 - současnost

 

Pan Rudolf Benda byl zároveň i dlouholetým místopředsedou bernartické hasičské župy. Není možné zde jmenovat desítky dalších hasičských funkcionářů, ale jmenujme alespoň dlouhodobé praporečníky křenovických hasičů – Františka Vlnu č. p. 71 a Josefa Sosnovce č. p. 19. Křenovice měly také zastoupení v okrskovém velení, kdy pan Jaroslav Průža byl okrskovým velitelem v letech 1996 – 2001 a pan Jaroslav Špejla v letech 1972 – 1996.

V současnosti v rámci SDH Křenovice fungují družstva dětí, mužů a od roku 2008 také družstvo žen. Členové SDH Křenovice se velkou měrou podílejí na dění v obci, na pořádání kulturních a společenských akcí. Součástí jejich činnosti jsou například i brigády, ale především reprezentace obce na různých hasičských soutěžích a akcích v rámci celého okresu.

Pro naše mladé hasiče je každoročně pořádán letní tábor, hasičské vánoce a hasičský karneval. Každoročně se také v Křenovicích koná jedno z kol soutěže MH O putovní pohár starosty OSH Písek. Pro dospělé pak SDH Křenovice pořádá hasičský ples, posezení v rámci posvícení, branný závod pro všechny věkové kategorie, dostřiknou a vánoce pro hasičky, a další akce.

Z úspěchů našeho sboru jmenujme z posledních let alespoň:

každoroční umístění v soutěži PO očima dětí

Plamen 2013 - mladší: 1. místo; starší: 5. místo

Okrsková soutěž 2013 + Memoriál Jana Procházky, Podolí – muži: 2. místo; ženy: 2. místo

Pohárová soutěž MH, Křenovice 2013 – starší: 1. místo; smíšení: 3. místo

Noční soutěž Milevsko 2013 - muži: 2. místo  

Pohárová soutěž Krč 2013: ženy 1. místo

Soutěž Svatkovice 2013: muži: 1. místo, ženy: 1. místo

Celkové výsledky pohárových soutěží 2013: mh - starší 1. místo, smíšení: 4. a 9. místo, muži: 8. místo, ženy: 5. místo

Pohárová soutěž Milenovice 2014: muži (klasik): 2. místo

Okrsková soutěž Kašina Hora 2014:  ženy: 2. místo, muži: 4. místo

Pohárová soutěž Mirotice 2014: muži (klasik): 1. místo, ženy (open): 3. místo

Pohárová soutěž Zbelítov 2014: muži (klasik): 2. místo, ženy (open): 2. místo

Noční hasičská soutěž Bojenice 2014: ženy: 1. místo

Celkové výsledky Pohárové soutěže 2014: muži (klasik): 3.místo, ženy (open): 5. místo

Soutež Branice 2014: ženy: 1. místo

účast družstva přípravky na soutěžích MH

 

 

TOPlist